vineri, 12 februarie 2010

Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni deschide azi o nouă expoziţie la Muzeul Oltului şi Mureşului Superior din Miercurea-Ciuc

,,Dacii din curbura Carpaţilor"

Începând de astăzi, 11 februarie, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni a deschis o nouă expoziţie tematică: ,,Dacii din Curbura Carpaţilor" la secţia sa din Miercurea-Ciuc, Muzeul Oltului şi Mureşului Superior. La organizarea expoziţiei au participat 5 muzee: Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul Judeţean de Istorie Braşov şi Muzeul Brăilei.
,,Expoziţia reuneşte, pentru prima dată, piesele cele mai reprezentative descoperite în cinci staţiuni situate de-o parte şi de alta a lanţului montan Carpaţii de Curbură, respectiv pe cele de la Cârlomăneşti - ,,Cetăţuia", Pietroasa Mică - ,,Gruiu Dării", Olteni - ,,Cariera de nisip", Covasna - ,,Cetatea Zânelor" şi Racoş - ,,Tipia Ormenişului". Pe lângă acestea sunt incluse şi două tezaure excepţionale (în replică), reprezentative pentru această zonă, şi anume tezaurele dacice de la Surcea, jud. Covasna, şi Sâncrăieni, jud. Harghita. Diferite ca mod de organizare şi funcţionalitate (aşezare deschisă şi necropolă la Olteni, aşezare fortificată la Cârlomăneşti, cetate la Covasna, zone sacre la Pietroasa Mică - Gruiu Dării şi la Racoş), cele cinci situri pe care se pune accent prezintă, prin artefactele descoperite, omogenitatea şi unitatea culturii daco-getice, dar şi diversitatea rezultată din manifestările economice, sociale şi spirituale zonale şi locale. Ca perioadă de existenţă ele sunt contemporane, cu maximă dezvoltare în sec. I a. Chr. - I p. Chr., excepţie făcând doar aşezarea cu necropola aferentă de la Olteni, jud. Covasna, a cărei locuire se datează în sec. IV-III a. Chr. Aceasta din urmă, deşi mai timpurie, este de referinţă pentru urmărirea în timp a evoluţiei artefactelor folosite de daco-geţi. De altfel, situl de la Olteni este o apariţie insolită în spaţiul intracarpatic, descoperirile de aici dând speranţa apariţiei unor aşezări similare şi în alte zone din Transilvania, nedepistate până acum din cauza carenţei cercetărilor şi nu a inexistenţei lor.
Deşi semnificative ca importanţă pentru perioada pre-clasică şi clasică a civilizaţiei dacice, cele cinci situri prezente în expoziţie sunt doar o mică parte din ceea ce a însemnat zona respectivă în epoca dacică. Cercetările arheologice sumare, sondajele şi descoperirile întâmplătoare au evidenţiat un număr mare de aşezări şi fortificaţii, cu o viaţă economică şi socială înfloritoare, atât în curbura internă cât şi în cea externă a Carpaţilor". (dr. Viorica Crişan, coordonator proiect)
Expoziţia - care se deschide astăzi, la ora 17,00 - va putea fi vizitată la Muzeul Oltului şi Mureşului Superior până în data de 26 martie 2009, după care va fi expusă la Muzeul Judeţean de Istorie Braşov. Program de vizitare: marţi-sâmbătă, între orele 9,00-17,00; duminică, 10,00-15,00; luni - închis.
Preţul biletului de intrare: 1 leu - copii, elevi, studenţi, pensionari; 2 lei - adulţi. Pentru grupuri organizate programările se fac la numărul de telefon 0266/317726, muzeograf Florina Ghineţ, e-mail moms_hr@yahoo.com, iar pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi Biroul Relaţii Publice şi Marketing al MNCR (muzeograf Deak Andrea, e-mail deakandrea.mncr@gmail.com) sau vizitaţi site-ul muzeului: www.muzeul-carpatii-rasariteni.ro.

Sursa: Informatia Harghitei http://www.informatiahr.go.ro/