vineri, 11 martie 2011

Ziarul românesc „Libertatea Cuvântului”, Cernauți, Ucraina: Intervievarea în focus grup și cercetarea situației etno-politice din regiuneIntelectualitatea şi studențimea
Luni, 21 februarie, în sala de conferinţe a Societăţii pentru Cultu­ră Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi, într-un cadru informal, a avut loc o întreve­dere în focus-grup, la care au parti­cipat lideri ai asociaţiilor naţional culturale româneşti din regiunea Cernăuţi. Între aceştia numărându-se dl Vasile Tărâţeanu, preşedinte­le Fundaţiei Culturale de bineface­re „Casa Limbii Române”, Ilie T. Zegrea, preşedintele Reuniunii Scriitorilor din oraşul Cernăuţi, Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu”, Vitalie Zâgrea, preşe­dintele Ligii Tineretului Român „Junimea” din regiunea Cernăuţi, doamna academician Alexandrina Cernov, directorul Editurii „Alexan­dru cel Bun”, dl Octavian Bivolaru, preşedintele Societăţii orăşeneşti Cernăuţi a represiunilor staliniste „Golgota”, ş. a. Evenimentul a fost organizat de Institutul Politologic Bucovinean şi Institutul de Cerce­tări Regionale şi Eurointegrare în colaborare cu Catedra de Politologie şi Administrare Publică de le Universitatea Naţională „Iu. Fedkovyci”, care contribuie la realizarea proiectului ”Monitoringul procesului de formare a relaţiilor balansate etno-naţionale în regiunea Cernă­uţi”.

Focus-grup este o tehnică de cercetare de opinie a unui grup mic de experţi într-un domeniu. Dife­renţa dintre interviu de grup şi inter­vievare prin discuţie de focus-grup este următoarea: dacă în cadrul interviului de grup în profunzime aflăm informaţii despre diferenţe dintre respondenţi, în cadrul focus-grupului colectăm informaţii despre similarităţi şi tendinţe dominante.
Scopul acelui interviu-discuţie în focus-grup a fost obţinerea opinii­lor şi percepţiilor acestor experţi în domeniu, adică a liderilor asociaţii­lor naţional-culturale româneşti din regiunea Cernăuţi în ceea ce pri­veşte funcţionarea şi dezvoltarea societăţilor etno-naţionale şi cultu­rale din regiune, precum şi conservarea şi promovarea culturii comu­nităţii româneşti din Bucovina.
Pe parcursul celor 2 ore de desfăşurare a focus-grupului, con­dus de tânărul politolog George Bodnaraş, cu ajutorul unui ghid semistructurat (cum prevede meto­da realizării unui asemenea stu­diu), au fost discutate următoarele subiecte:
Toleranţa interetnică: ce înseamnă acest concept pentru dumneavoastră?; Dimensiunea modernă a formării conştiinţei etno-naţionale şi a identităţii etnice în Bucovina; Stereotipurile etnice: funcţia şi importanţa lor în procesul de formare a identităţii etnice; Acti­vitatea societăţilor naţional-cultura­le din regiunea Cernăuţi.
Rezultatul aplicării acestei metode de intervievare este cule­gerea informaţiei referitoare la par­ticularităţile asigurării garanţiilor constituţionale ale minorităţii naţio­nale, la nivelul armoniei în societa­te şi atmosferei de toleranţă în stat. Toate rezultatele vor fi prezentate la un seminar special, organizat pentru funcţionarii de stat şi depu­taţii din cadrul Administraţiei de Stat. Rezultatul analizei asupra datelor cantitative este concluzia că, deşi în regiune nu are loc un conflict inter-etnic, totuşi, apar nişte tensiuni de caracter lingvistic. Aceste tensiuni provoacă o distanţiere socială măsurată prin metoda lui Bogardus, adică prin nivelul de acceptare a unor grupuri naţional-culturale şi etno-lingvistice de către altele.

Sursa: Ziarul „Libertatea Cuvântului”
( 8, 25 februarie 2011)

Niciun comentariu: